Asociatia EDUNET organizează concurs de selecţie pentru stagiul european de formare a profesorilor, shadowing, in cadrul proiectului european Erasmus+2019-1-RO01-KA116-061648 „Cresterea capacitatii de mobilitate profesională a asistentilor medicali prin stagii clinice în străinătate”.
Se pot inscrie la concurs cadre didactice si de conducere de la Scoala Postliceala EDUNET Craiova si Scoala Sanitara Postliceala Edunet Bailesti.
Cererile de înscriere se vor depune la echipa de proiect până la data de 19 noiembrie 2021
Concursul se va organiza in data de 22 noiembrie 2021 si va consta in:
1. Evaluarea nevoilor de formare profesionala, pe baza CV-ului si a scrisorii de intentie
2. Evaluarea competenetelor de comunicare in limba engleza, pe baza Pasaportului lingvistic
Se vor selecta 9 cadre didactice si de conducere de la Scoala Postliceala EDUNET Craiova si de la Scoala Postliceala Sanitara ”EDUNET” Bailesti.
Participantii vor realiza un stagiu de formare de tip job shadowing timp de 6 zile in unitati medicale si de formare din Paphos, Cipru.