La  data de  25 februarie 2019, la Hotelul Prestige din Craiova va avea loc Seminarul National organizat in cadrul proiectului   Erasmus Parteneriate strategice „Îmbunătățirea comunicării competențelor de comunicare, interculturale și sociale pentru migranții care lucrează ca îngrijitori ai persoanelor in vârstă din Europa”, 2017-1-RO01-KA202-037272.

Obiectivele seminatului

– să împărtășească rezultatele proiectului create pentru formarea profesională pentru pregătirea profesioniștilor în vârstă (model de formare, curriculum, resurse de învățare și MOOC);

– creșterea cunoștințelor participanților pe această temă;

– să ofere o experiență practică de utilizare a MOOC, ca instrument eficient de instruire;

– să sporească gradul de conștientizare cu privire la avantajele și provocările utilizării modelului, a curriculumului și a instrumentelor de formare create, pentru a oferi formare pentru îngrijitorii și migranții vârstnici;

– crearea de rețele, împărtășirea experienței, interesele și obiectivele privind activitățile de formare se pot face cu rezultatele proiectului (curriculum, materiale de instruire / învățare, metodologie și conținut MOOC);

– să cunoasta  opiniile și sugestiile participanților cu privire la durabilitatea rezultatelor proiectului nostru.

Grupuri țintă:

La seminar vor participa  30  persoane :

– manageri, experți în HDR și formatori, din partea organizațiilor de îngrijire a vârstnicilor;

– manageri și profesori / formatori din universități, școli de sănătate, furnizori de formare la nivel local și național;

– managerii, lucrătorii și organizațiile de voluntari care se ocupă de migranți, cum ar fi serviciile sociale, ONG-urile, agențiile de plasare a forței de muncă, alte persoane care se ocupă de migranți;

– manageri, experți sau instructori din organizațiile de asistență medicală sau din alte domenii (de exemplu, asistență socială);

– factorii de decizie, guvernanți la nivel local și național;

– influențatori, presă și mass-media.

Temele seminarelui:

– Prezentarea principalelor rezultate ale proiectului, a modelului de formare și a platformei de învățare;

– Prezentarea MOOC și un atelier de lucru cu privire la modul de utilizare a acestuia;

– discuții si  schimb de idei despre modalitățile de utilizare a rezultatelor proiectului;

– Colectarea feedback-ului pentru măsurarea impactului potențial al rezultatelor proiectului prin administrarea chestionarelor de evaluare către participanți.

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul proiectului        www.iene7.eu