In cadrul proiectului Erasmus+ IENE 7 Imbunătățirea comunicării, a competențelor interculturale și sociale pentru migranții care lucrează în calitate de îngrijitori ai persoanelor în vârstă din Europa. 2017-1-RO01-KA201-037272, Asociația EDUNET , coordonator  de parteneriat, anunță organizarea concursului de selecție a participanților la activitatea de formare  a facilitatorilor MOOC ce se va desfășura in Londra , UK , în perioada     27-29 martie  2019.

Concursul de selecție se va desfășura în conformitate cu prevederile înscrise în Formularul de aplicație. Selecția se va realiza în condițiile respectării egalității de șanse (etnie, sex, religie, dizabilități, categorie socială și orice alt criteriu), ținând cont de principiile nediscriminării, echitabilității, transparenței și a evitării oricărui conflict de interese, de către Comisia de Selecți a se va face de catre o comisi constituită prin decizie internă.

Vor fi selectați 4 participanți.

  • Candidatii trebuie sa fie profesori din Scoala postliceala EDUNET Craiova sau Scoala Postliceala EDUNET Bailesti   sau asistenți calificați sau profesioniști în domeniul sănătății.
  • Participantii la curs se angajaza să poată dedica o oră pe zi pentru învățarea proprie pe MOOC si sa selecteze cel putin cate 10 partiicpanti la MOOC.
  • Fiecare facilitator ar trebui să fie capabil să dedice o oră pe săptămână pentru a oferi un tutorial de grup / feedback. Doi facilitatori vor conduce formarea pentru fiecare grup de participanți la MOOC.

 Criteriile de selecție:

–  Cunoștințe și experiență  în predare, practica sau cercetare legate de îngrijirea persoanelor vârstnice.

–  Experiență în participarea la un MOOC înainte de acesta.

– Cunoasterea limbii engleza nivel minim B1

–  Cunoștințe de bază în domeniul utilizării calculatorului

–  Dovedirea unei bune cunoașteri a proiectului.

Continutul dosarului de inscriere la selectie: scrisoare de intentie, CV Europass, psaport lingvistic, adeverinta salariat/ voluntar/ in asociatie sau la cele doua scoli sanitare subordonate.

Inscrierea participantilor

  • Înscrierea se va face în urma completării unei cereri de înscriere
  • Dosarele de înscriere la selecție vor fi primite și înregistrate de membrii Comisiei de Selecţie la punctul de lucru al Asociației Edunet din strada Nicolae Titulescu BL. A3, sc.A  4  nr.7, Craiova in perioada 15-28 februarie  2018, in intervalul orar 10.00-18.00;

Desfășurarea concursului de selecție

Concursul se va desfașura la punctul de lucru al Asociației Edulife din strada Eugeniu Carada, nr.7, Craiova în data de 3 martie  2019, începând cu ora 17.00 și va consta în:

  1. Evaluarea competentelor de limba engleza pe baza pasaportului lingvistic si a unei converstii in limba engleza- ora 17.00
  2. Analiza dosarului de candidatură de față cu candidatul în cadrul unui interviu- ora 18.30

Rezultatele concursului de selecție înainte de contestații se vor afișa la punctul de lucru al Asociației Edunet  din strada  Nicolae Titulescu BL. A3, sc.A  ap.4  nr.7, Craiova, în data de 4 martie 2019, ora 12.00.

Contestațiile se vor putea depune în aceeași zi, 04.03.2019, în intervalul orar 12.00-16.00.

REZULTATELE FINALE ale concursului de selecție după contestații vor fi afișate la avizierul proiectului, la punctul de lucru al Asociației Edulife din strada Nicolae Titulescu BL. A3, sc.A  ap.4  nr.7, Craiova, în data de 5 martie 2019, ora 18.00.

 

Persoană de contact – Doru Anamaria , coordonator selecție – doru.anamaria@yahoo.com , tel. 0762306345

Anuntul a fost afisat  la punctul de lucru al Asociației Edunet  din strada Nicolae Titulescu BL. A3, sc.A  ap.4    in data de 15.02.2019, ora 12.00

 NOTĂ:

Pentru informații suplimentare despre proiect puteți visita site-ul proiectului www.iene7.eu  consulta broșura aferentă proiectului care se găsește la punctul de lucru al Asociației din strada Nicolae Titulescu BL. A3, sc.A  ap.4  nr.7, Craiova.

Presedinte

Prof. Victor Dudau