Erasmus+ 2020

Proiect Erasmus+ Mobilitati

” Formarea profesională la standarde europene

a asistenților medicali prin stagii  clinice în Europa ”

2020-1-RO01-KA116-078302

15 Septembrie 2020

Asociatia Edunet   a castigat proiectul  „ Formarea profesională la standarde europene a asistenților medicali prin stagii  clinice în Europa

In cadrul proiectului  ,  60 de elevi din  anii I, II si III calificarea Asistent medical generalist   de la Scoala Postliceala EDUNET Craiova si   de la Scoala Postliceala Sanitara ”EDUNET” Bailesti vor participa in anul scolar 2020-2021  la un plasament  de formare european de 4 saptamani in   in unitati sanitare din Italia si Cipru.

Participantii  vor beneficia de o formare europeana  de calitate   si vor avea   competenţe profesionale si abilitati  practice  în domeniul nursingului  dezvoltate la standarde europene, abilitati de utilizare a tehnologiei medicale moderne, avand astfel sanse sporite de angajare pe piata muncii.

La sfarsitul plasamentului de formare cei 60 de participanti isi vor imbogati cunostintelor medicale, isi vor forma  abilitatile  practice de utilizare a noilor tehnologii medicale moderne si isi vor dezvolta  competente profesionale, prevazute in  Curriculum si in SPP pentru calificarea Asistent medical generalist.

Ei se vor familiariza cu standardele de ingrijire in sistemele  de sanatate Europene si cu lucrul  in echipe medicale multiculturale, isi  vor dezvolta competentele lingvistice,  de comunicare culturala cu pacientii provenind din diferite  culturi si vor fi mai bine pregatiti de se  integra  pe piata Europeana a muncii si   de a lucra si trai in diferite  contexte culturale.

 

13 Sepembrie 2021

In perioada 15-17 Noiembrie   2021, Asociatia EDUNET, organizează concurs de selecţie pentru   selectia a 60 de participanti la  plasament european  de formare profesionala  in cadrul  proiectului   european Erasmus+ 2020-1-RO01-KA116-078302„ Professional  training of  nurses at the European standards through clinical internships in Europe ”,     in Cipru  si in Italia  in peroada  martie   iulie  2022.

Se pot inscrie la concurs elevii de la  calificarea Asistent Medical Generalist, anul I, II și III de la Scoala Postliceala Edunet Craiova si Scoala Sanitara Postliceala Edunet Bailesti.

Cererile de înscriere se vor depune   la secretariatul scolii   până la data de 5 Noiembrie  2021  şi vor fi însoţite de urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere tip – disponibila la secretariatul scolii
 • Scrisoare de intenție
 • Copie după actul de identitate
 • Copie certificat de naștere
 •  Copie certificat de  casatorie (dacă este cazul)
 • Adeverinţă de elev
 • Recomandare de la diriginte si 1 profesor
 • CV în format Europass
 • Adeverinţă medicală

Probele de concurs se vor sustine in perioada  15-17 noiembrie  2021  si vor consta în:

 • Test  de cunoştinţe  profesionale (tehnici de nursing, programa parcursa) –    proba scrisă
 • Probă practică  de abilitati profesionale (tehnici de nursing, programa parcursa);
 • Test de competenţe  de comunicare in limba engleză
 • Interviu

18 noiembrie 2021

In urma concursului, au fost selecati 31 de participanti la mobilittai.

Datele de plecare-intoarcere din mobilitati sunt:
 
flux 1:  19.03.2022-16.04.2022
flux 2:  25.06.2022-22.07.2022
flux 3:  16.07.2022-13.08.2022
flux 4:  07.10.2022-04.11.2022
flux 5:  06.11.2022-04.12.2022
 

20 aprilie 2022

In perioada 21.03.2022-15.04.2022, 12 elevi si absolventi ai Scolii Postliceale EDUNET, Craiova si ai Scolii Postliceale Sanitare Edunet, Bailesti au realizat un stagiu de 4 saptamani la Spitalul Royal Artemis din Paphos, Cipru.

In urma plasamentului de formare,cei 12 participanti si-au dezvoltat competentele profesionale si ablitatile practice in domeniul nursingului, la standarde europene, abilitatile de utilizare a tehnologiei medicale moderne si capacitatea de lucru intr-o echipa medicala multiculturala.

25 iulie 2022

In perioada 27.06.2022-22.07.2022, 6 elevi si absolventi ai Scolii Postliceale EDUNET, Craiova si ai Scolii Postliceale Sanitare Edunet, Bailesti au realizat un stagiu de 4 saptamani la Spitalul Royal Artemis din Paphos, Cipru.

Alti 6 elevi de la Scoala Postliceala EDUNET, Craiova vor realiza un stagiu de 4 saptamani la Spitalul Royal Artemis din Paphos, Cipru, in perioada 18.07.2022-12.08.2022.

15 septembrie 2022

In anul 2022-2023 mai sunt de realizat 36 de mobilitati pentru care vom efectua o noua selectie in perioada 19-22.09.2022.

Fluxurile se vor derula astfel: Flux 4: 10.10.2022-04.11.2022  Flux 5: 07.11.2022-02.12.2022

10 noiembrie 2022

In perioada 10.10.2022-04.11.2022, 14 elevi si absolventi ai Scolii Postliceale EDUNET, Craiova si ai Scolii Postliceale Sanitare Edunet, Bailesti au realizat un stagiu de 4 saptamani la Spitalul Royal Artemis din Paphos, Cipru.

9 decembrie 2022

In perioada 07.11.2022-02.12.2022, 22 de elevi si absolventi ai Scolii Postliceale EDUNET, Craiova si ai Scolii Postliceale Sanitare Edunet, Bailesti au realizat un stagiu de 4 saptamani la Spitalul Royal Artemis din Paphos, Cipru.

REZULTATELE PROIECTULUI

Activitatile de formare si rezultatele formarii au fost stabilite pentru fiecare an de studiu, in acord cu SPP si Curriculum de la modulele la care sunt prevazute stagii clinice, in semestrul respectiv, si in functie de nevoile de formare. Pentru absolventi, au fost aprofundate rezultate ale invatarii din primul sau ultimul an de studiu.

Plasamentul s-a inscris in curriculum si orarul celor doua scoli. In urma activitatilor desfasurate pe parcursul celor 120 ore de stagiu clinic, participantii au dobandit/si-au imbunatatit competente la modulele cu practica.

Elevii din Anul I:

-Aplicarea procesului de nursing, stabilirea gradului de autonomie/dependenta pacientului, pregatirea si evaluarea pacientului pentru tehnici de investigatie clinica si aplicarea acestora, pregatirea materialelor si medicamentelor pentru a fi administrate, pregatirea pacientului pentru administrarea medicamentelor/operatie, administrarea medicamentelor, observarea evolutiei pacientului, evaluarea rezultatelor ingrijirii.

-Cunoasterea factorilor de mediu si de alimentatie,a relatiei mediu-alimentatie-varsta- sanatate, masurile de control al infectiilor, colaborare cu echipa de ingrijire, colectarea datelor pentru evaluarea starii de sanatate a pacientului, formularea diagnosticului de nursing si corelarea intre diagnosticele de nursing si intervențiile specifice.

Elevii din anu II:

– Identificarea problemelor de dependenta si stabilirea diagnosticelor; aplicarea procesului de nursing; pregatirea psihica si fizica a pacientului pentru tehnici chirurgicale si investigatii; invatarea modului de utilizare a echipamentelor medicale si interpretarea rezultatelor; capacitatea de a aplica interventii proprii si delegate specifice modulelor de chirurgie si medicina interna; analizarea nevoilor fundamentale specifice ale pacientilor, semne și simptome specifice ale diferitelor boli in chirurgie toracica si cardiovasculara , gastroenterologie, chirurgie generala, ortopedie, traumatologie si cardiologie; evolutia bolilor si posibilele complicatii in urma tratamentului si degradarea starii de sanatate a pacientului; masuri de prevenire a infectiilor; realizarea planului de ingrijire a pacientilor.

Elevii din anul III:

– Analiza semnelor si simptomelor cauzate de cancer, tulburari ginecologice; plan de nursing si aplicarea procesului de nursing pentru pacientii internati cu boli in sectiile de chirurgie, obstetrica, oncologie si ingrijiri paliative; alimentarea activa, pasiva si artificiala a pacientului in sectiile specifice; pregatirea materialelor necesare pentru administrarea medicamentelor; folosirea de echipamente medicale moderne si materiale specifice sectiilor specifice; tehnici de executare si investigare; monitorizarea evolutiei pacientului dupa administrarea medicamentelor/operatii chirurgicale; masuri de igiena sanitara pentru prevenirea infectiilor dobandite in spital.

Absolventii:

– Analiza semnelor si simptomelor cauzate de cancer, tulburari ginecologice; plan de nursing si aplicarea procesului de nursing pentru pacientii internati cu boli in sectiile de chirurgie, obstetrica, oncologie si ingrijiri paliative; alimentarea activa, pasiva si artificiala a pacientului in sectiile specifice; pregatirea materialelor necesare pentru administrarea medicamentelor; folosirea de echipamente medicale moderne si materiale specifice sectiilor specifice; tehnici de executare si investigare; monitorizarea evolutiei pacientului dupa administrarea medicamentelor/operatii chirurgicale; masuri de igiena sanitara pentru prevenirea infectiilor dobandite in spital.

-Cunoasterea factorilor de mediu si de alimentatie,a relatiei mediu-alimentatie-varsta- sanatate, masurile de control al infectiilor, colaborare cu echipa de ingrijire, colectarea datelor pentru evaluarea starii de sanatate a pacientului, formularea diagnosticului de nursing si corelarea intre diagnosticele de nursing si intervențiile specifice.

Descarca Brosura cu Rezultatele proiectului